10549210_293095307543998_8240109524360449231_o

Tôi yêu em nên tôi cũng yêu cà phê!

[View full size]