Menu Xcoffee 2Go

Cà phê

Cà phê đen pha máy nóng/đá 15.000 đ
Cà phê sữa pha máy nóng/đá 18.000 đ
Bạc xỉu đá/nóng 20.000 đ