Menu Xcoffee Phú Lợi

Cà phê

Cà phê đen phin nóng/đá 18.000 đ
Cà phê sữa phin nóng/đá 20.000 đ
Cà phê Moka Cầu Đất đen đá/nóng 36.000 đ
Cà phê Moka Cầu Đất sữa đá/nóng 38.000 đ
Cà phê Culi đen đá/nóng 30.000 đ
Cà phê Culi sữa đá/nóng 32.000 đ
Cà phê Arabica đen đá/nóng 30.000 đ
Cà phê Arabica sữa đá/nóng 32.000 đ
Bạc xỉu đá/nóng 21.000 đ
Sữa tươi 26.000 đ

 

Trà

Trà đào cam sả 36.000 đ
Lipton chanh nóng/đá 24.000 đ
Lipton sữa nóng/đá 26.000 đ
Lipton cam đá 30.000 đ

 

Chocolate

Chocolate nóng/đá 30.000 đ
Cacao nóng/đá 30.000 đ

 

Nước ép

Nước chanh nóng 24.000 đ
Nước chanh dây 24.000 đ
Nước chanh sả 30.000 đ
Nước tắc muối 26.000 đ
Nước cam vắt 36.000 đ

Sữa chua lắc

Sữa chua đào lắc 40.000 đ
Sữa chua việt quất lắc 40.000 đ
Sữa chua đá lắc 30.000 đ

 

Soda Mocktail

Soda việt quất 40.000 đ

 

Nước đóng chai

Aquafina 18.000 đ
Sting 21.000 đ
Pepsi 21.000 đ
Seven Up 21.000 đ
Revive 21.000 đ
Olong Tea Plus 21.000 đ