Menu
X-CREATIVE 1
Cà Phê Sữa Phong Cách X-CREATIVE 1
14.000 VNĐ

Cà Phê Sữa Phong Cách X-CREATIVE 1

X-CULI
Cà Phê Đá Phong Cách X-CULI
20.000 VNĐ

Cà Phê Đá Phong Cách X-CULI

X-MOKA
Cà Phê Đá Phong Cách X-MOKA
25.000 VNĐ

Cà Phê Đá Phong Cách X-MOKA

 

LIPTON

Lipton

Lipton

15.000 VNĐ
 
 
 

MŨ TRÔM

Mũ Trôm Nguyên Bản

Mũ Trôm Nguyên Bản

25.000 VNĐ
 
 
Mũ Trôm Dâu Tằm

Mũ Trôm Dâu Tằm

25.000 VNĐ
 
 
 

TẮC MUỐI MẬT ONG

Tắc Muối Mật Ong

Tắc Muối Mật Ong

20.000 VNĐ
 
 
 

TRÀ ĐÀO

Trà Đào

Trà Đào

15.000 VNĐ
 
 
 

X-ARABICA

Cà Phê Sữa Phong Cách X-ARABICA

Cà Phê Sữa Phong Cách X-ARABICA

20.000 VNĐ
 
 
Cà Phê Đá Phong Cách X-ARABICA

Cà Phê Đá Phong Cách X-ARABICA

18.000 VNĐ
 
 
 

X-CREATIVE 1

Cà Phê Sữa Phong Cách X-CREATIVE 1

Cà Phê Sữa Phong Cách X-CREATIVE 1

14.000 VNĐ
 
 
Cà Phê Đá Phong Cách X-CREATIVE 1

Cà Phê Đá Phong Cách X-CREATIVE 1

12.000 VNĐ
 

Đậm đà, thơm.

 
 

X-CULI

Cà Phê Sữa Phong Cách X-CULI

Cà Phê Sữa Phong Cách X-CULI

22.000 VNĐ
 
 
Cà Phê Đá Phong Cách X-CULI

Cà Phê Đá Phong Cách X-CULI

20.000 VNĐ
 

Mạnh mẽ, thơm.

 
 

X-ENERGY

X-Energy

X-Energy

99.000 VNĐ
 

Nồng nàn, tăng lực.

 
 

X-LEMONADE

X-Lemonade Chanh Dây

X-Lemonade Chanh Dây

22.000 VNĐ
 

Chanh dây hỗn hợp.

 
X-Lemonade Dâu Tây

X-Lemonade Dâu Tây

22.000 VNĐ
 

Dây tây hỗn hợp.

 
 

X-MOKA

Cà Phê Sữa Phong Cách X-MOKA

Cà Phê Sữa Phong Cách X-MOKA

27.000 VNĐ
 
 
Cà Phê Đá Phong Cách X-MOKA

Cà Phê Đá Phong Cách X-MOKA

25.000 VNĐ
 

Thơm, đậm đà.