Tiết kiệm 15%

Tiết kiệm 15% khi uống tại quán từ 12-17h mỗi ngày.