Tiết kiệm 30% khi uống tại quán Xcoffee Premium

Tiết kiệm 30% khi uống tại quán từ 17h→19h mỗi ngày đến hết ngày 14/11/2017
Áp dụng Xcoffee Premium