IMG_1307

Em vẫn yêu cà phê sữa như anh!

[View full size]