IMG_1307 copy

Hương cà phê năm ấy!

[View full size]