Lưu trữ cà phê culi - TRANG CHỦ

Cà Phê Culi

Culi là tên tiếng Việt của loại cà phê có tên chung Peaberry hay còn được gọi là Caracoli. Trong hầu hết các trường hợp, một trái cà phê chín sẽ chứa hai hạt cà phê. Tuy nhiên, khi một trong những noãn của nhân không phát triển, noãn còn […]

Xem thêm