Menu Cà Phê – TRANG CHỦ

Cà Phê Đá Phong Cách X-CREATIVE 1 → 18.000 VNĐ

Xem thêm

 

Cà Phê Sữa Phong Cách X-ARABICA → 32.000 VNĐ

Xem thêm

 

Cà Phê Đá Phong Cách X-CULI → 30.000 VNĐ

Xem thêm

 

Cà Phê Sữa Phong Cách X-MOKA → 38.000 VNĐ

Hãy để X-Moka kể cho bạn nghe câu chuyện về sự khác biệt của hương thơm say đắm, sang trọng và ngây ngất, vị đắng chát đậm đà mang phong cách cổ điển Châu Âu! Mỗi giọt cà phê X-Moka là kết tinh của sự nguyên chất giữa cà phê […]

Xem thêm

 

Cà Phê Đá Phong Cách X-MOKA → 36.000 VNĐ

Hãy để X-Moka kể cho bạn nghe câu chuyện về sự khác biệt của hương thơm say đắm, sang trọng và ngây ngất, vị đắng chát đậm đà mang phong cách cổ điển Châu Âu! Mỗi giọt cà phê X-Moka là kết tinh của sự nguyên chất giữa cà phê […]

Xem thêm

 

X-Lipton Chanh → 24.000 VNĐ

Xem thêm

 

Cà Phê Sữa Phong Cách X-CREATIVE 2 → 20.000 VNĐ

Xem thêm

 

Cà Phê Đá Phong Cách X-ARABICA → 30.000 VNĐ

Xem thêm

 

Cà Phê Sữa Phong Cách X-CULI → 32.000 VNĐ

Xem thêm