Lưu trữ ca-phe-pha-hoa-chat - TRANG CHỦ

Cà phê bẩn: bán cà phê không hóa chất thì ‘cạp đất mà ăn’!

“Giá cà phê nhân khoảng 55.000 đồng/kg, mỗi kg được 0,7 kg cà phê bột. Song, các hãng chỉ giao mỗi kg cà phê bột giá 55.000-60.000 đồng. Nếu tính cả nhân công, nhãn mác, bao bì vận chuyển… thì họ có cạp đất mà ăn à?”. Tìm hiểu về thông […]

Xem thêm