Lưu trữ cà phê Ý - TRANG CHỦ

Đi tìm nét riêng của các loại cà phê Ý

Làm cách nào để phân biệt được các loại cà phê Ý như Cappuccino, Latte, Macchiato hay Mocha nhỉ??? Được bắt nguồn từ nước Ý, Espresso còn có nghĩa là “một cách tức khắc” – tức là loại café có thể phục vụ cho khách hàng ngay lập tức và bắt […]

Xem thêm