Lưu trữ cho - nhan - TRANG CHỦ

CHO ĐI VÀ NHẬN LẠI

Cho đi và nhận lại – hai khái niệm tưởng như đơn giản nhưng lại ẩn chứa giá trị nhân văn rất sâu sắc. Để khi hiểu đúng ý nghĩa của nó ta sẽ thấy ta sống và yêu thương thật bao dung giữa cuộc đời này. Hãy cứ cho […]

Xem thêm