Lưu trữ đắng - TRANG CHỦ

Mùa cà phê về… đắng ngắt!

Hàng chục ngàn hộ trồng cà phê ở Tây Nguyên như ngồi trên lửa khi mùa cà phê đến kỳ thu hoạch lại không kiếm ra nhân công, giá xuống thấp còn mất mùa… Tính đến 28.11, mùa cà phê ở Tây nguyên đã vào giai đoạn thu hái cao […]

Xem thêm