Lưu trữ goc-trai-tim - TRANG CHỦ

ĐÃ LÀ MÂY CỦA TRỜI HÃY CỨ ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI!

Có những thứ mà đôi khi muốn người ta cũng không mong có được vì đã là mây của trời hãy cứ để gió cuốn đi …. Nếu đã nằm ngoài tầm với thì ta hãy nhẹ nhàng cho nó ra đi như cách mà nó đến. Cuộc sống đâu […]

Xem thêm