Lưu trữ loi-ich-cua-ca-phe - TRANG CHỦ

Phát hiện mới về chất giảm đau trong cà phê

“Cà phê chưa bao giờ ngừng mang lại những công dụng bất ngờ, nếu phát hiện này được nghiên cứu sâu hơn thì như Embrapa nói nó có “tiềm năng công nghệ sinh học” lớn đối với ngành thực phẩm sức khỏe và lợi ích mang lại là cho cả cộng đồng!” Các […]

Xem thêm