Lưu trữ x-coffee - TRANG CHỦ

Khai trương X-coffee – Đẳng Cấp Cà Phê Cóc

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2014, để khởi đầu một năm mới Giáp Ngọ đầy nhiệt huyết và mang lại nhiều giá trị về văn hóa uống cà phê của người Việt Nam, X-coffee vừa khai trương của hàng đầu tiên tại địa chỉ 179, Đường Ngô Văn Trị. […]

Xem thêm