bacsiu3_ksam

Bạc sỉu, di sản Sài Gòn xưa

[View full size]