bacsiu9_gcli

Bạc sỉu, di sản Sài Gòn xưa

[View full size]