giphy-1-1463130612097

Bạn là cà phê đậm đà hay trà phảng phất hương truyền thống?

[View full size]