Lưu trữ Tin-tuc-ca-phe - TRANG CHỦ

Thiếu hụt cà phê tồi tệ nhất trong 9 năm

Thế giới đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt cà phê tồi tệ nhất trong 9 năm qua do Brazil giảm sản lượng cà phê vì hạn hán. Công ty giao dịch ED&F Man Holdings Ltd., Thụy Sĩ ước tính nhu cầu sẽ vượt lượng sản xuất 8,8 triệu bao trong 12 tháng tới, […]

Xem thêm